Liefde en zorggeven

Een veiligonderkomen aanbieden

"Want compassie met straatdieren houdt niet op bij de grens"